حضور رئیسی در آرامگاه حافظ شیرازی

حضور رئیسی در آرامگاه حافظ شیرازی


منبع: برترین ها

7

1400/7/22

15:43


رئیس جمهور در جریان سفر یک روزه به استان فارس در آرامگاه حافظ، شاعر بلند آوازه ایران حضور یافت.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در مجموعه حافظیه شیراز، آرامگاه شاعر بزرگ فارسی زبان حافظ شیرازی را زیارت کرد.

دکتر رئیسی گفت: حافظ، ستاره درخشان غزل و شعر فارسی، و حافظِ هویت ملی و دینی ایرانیان است.

رئیس جمهور گفت: غزلیات حافظ، پیام توحید و خداباوری است و دیوان او که ایرانیان آن را در کنار قرآن کریم بر طاقچه‌های خود دارند، پر از حکمت است.

حضور رئیسی در آرامگاه حافظ شیرازی

حضور رئیسی در آرامگاه حافظ شیرازی

حضور رئیسی در آرامگاه حافظ شیرازی

حضور رئیسی در آرامگاه حافظ شیرازی

حضور رئیسی در آرامگاه حافظ شیرازی

حضور رئیسی در آرامگاه حافظ شیرازی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو