مژده لواسانی: ادا و اطوار درنیاورید، واکسن بزنید!

منبع: برترین ها

4

1400/7/22

16:32


مژده لواسانی؛ مجری معروف تلویزیون از مخالفین تزریق واکسن روی آنتن زنده به شدت انتقاد کرد.

برترین‌ها: مژده لواسانی؛ مجری معروف تلویزیون از مخالفین تزریق واکسن روی آنتن زنده به شدت انتقاد کرد.

مژده لواسانی: ادا و اطوار درنیاورید، واکسن بزنید!

مژده لواسانی مجری صداوسیما در برنامه زنده خطاب به مردمی که از تزریق واکسن امتناع کرده‌اند لب به انتقادی تند گشود و گفت: ادا و اطوار را کنار بگذارید و واکسن را بزنید!

مژده لواسانی: ادا و اطوار درنیاورید، واکسن بزنید!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو