وضعیت کرونا در جهان+نقشه

وضعیت کرونا در جهان+نقشه


7

1400/7/22

17:46


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به 240 میلیون و 23 هزار و 70 نفر رسید.

وضعیت کرونا در جهان+نقشه

به گزارش بهداشت نیوز، از جمعیت 240 میلیون و 23 هزار و 70 نفری مبتلایان به کرونا،  4 میلیون و 891 هزار و 303 نفر طبق آمار رسمی ورلدومتر فوت کرده اند هر چند رویترز تعداد قربانیان را بالای 5 میلیون نفر تخمین می زند.

217 میلیون و 346 هزار و 237 نفر از همین مبتلایان بهبودی خود را به دست آورده اند تا آمار بهبودیافتگان کرونایی به نسبت کل جمعیت مبتلایان 98 درصد باشد. (2 درصد از جمعیت کل مبتلایان هم فوت کرده اند.)

وضعیت کرونا در جهان+نقشه

هم اکنون تعداد 17 میلیون و 785 هزار و 530 نفر در سراسر جهان بیمار کرونایی محسوب می شوند که حال 80 هزار و 586 نفر از مبتلایان یا وخیم است و یا اینکه وارد مرحله جدی بیماری شده.

این نقشه نیز وضعیت ابتلا در جهان را نشان می دهد. نقاط پررنگ تر وضعیت بدتری دارند و نقاط کمرنگ تر به نسبت مناطق پررنگ نرخ کمتری از ابتلا را تجربه می کنند:

وضعیت کرونا در جهان+نقشه

این نقشه نیز وضعیت ابتلای کرونایی از ابتدای همه گیری را نشان می دهد. هر چقدر دایره بزرگ تر، ابتلا و همه گیری بیشتر و گسترده تر.

وضعیت کرونا در جهان+نقشه

سومین نقشه و دایره های روی آن نیز حاکی از شدت مرگ و میر کرونایی در کشورهای مختلف است. دایره های بزرگ تر حجم وسیع تری از مرگ را در نقشه نشان می دهد.

وضعیت کرونا در جهان+نقشه

همچنین وضعیت واکسیناسیون کرونایی هم در نقشه زیر نشان داده شده است. نقاط پررنگ تر بهترین وضعیت واکسیناسیون را دارند و هر چقدر رنگ به طیف کمرنگ تری می رسد وضعیت بدتر می شود.

وضعیت کرونا در جهان+نقشه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو