لطفا چراغ اینترنت رو خاموش نکنید!

منبع: برترین ها

10

1400/7/22

21:22


طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که باعث محدودیت های شدید در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم های مختلف خواهد شد، سوژه کارتونی از شیدا سردشتی در صفحه اینستاگرامش شد.

برترین‌ها: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که باعث محدودیت های شدید در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم های مختلف خواهد شد، سوژه کارتونی از شیدا سردشتی در صفحه اینستاگرامش شد.

لطفا چراغ اینترنت رو خاموش نکنید!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو