ببینید مردم خسته شدن!

منبع: برترین ها

1

1400/7/22

22:15


صالح رزم حسینی با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به ادامه روزها و ماههای غمبار حاکم بر کشور به واسطه مرگ و میرهای کرونایی پرداخت.

برترین‌ها: صالح رزم حسینی با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به ادامه روزها و ماههای غمبار حاکم بر کشور به واسطه مرگ و میرهای کرونایی پرداخت.

ببینید مردم خسته شدن!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو