ایست بازرسی ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل مزارع زیتون فلسطینیان + عکس

6

1400/7/22

23:04


ایست بازرسی ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل مزارع زیتون فلسطینیان.

ایست بازرسی ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل مزارع زیتون فلسطینیان + عکس

ایست بازرسی ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل مزارع زیتون فلسطینیان + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو