بانوان باردار حتما واکسن بزنند

منبع: برترین ها

10

1400/7/25

15:51


دکتر ابوالقاسمی، عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا: کسانی که بانوان باردار را از تزریق واکسن کرونا منع می کنند، اشتباه می کنند.

آخرین خبر: دکتر ابوالقاسمی، عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا: کسانی که بانوان باردار را از تزریق واکسن کرونا منع می کنند، اشتباه می کنند. واکسیناسیون کرونا، بانوان باردار را در برابر ابتلا مقاوم و درصورت مبتلا شدن، مانع شدت یافتن بیماری آنها می شود.

بانوان باردار حتما واکسن بزنند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو