رمز ارز ملی در آینده راه اندازی می‌شود

منبع: برترین ها

11

1400/7/25

16:13


رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس:در سطح دنیا موضوع رمز ارز مطرح است و مقرر شد با همکاری کمیسیون کارگروهی تشکیل شود و موضع بانک مرکزی در این باره شفاف شود.

اعتمادآنلاین: رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس:در سطح دنیا موضوع رمز ارز مطرح است و مقرر شد با همکاری کمیسیون کارگروهی تشکیل شود و موضع بانک مرکزی در این باره شفاف شود. قرار شد موضوع رمز ارز ملی در آینده به طور آزمایشی راه اندازی شود.

رمز ارز ملی در آینده راه اندازی می‌شود

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو