فیلمبرداران فضا پیما، برگشتند!

منبع: برترین ها

14

1400/7/25

16:40


اولین گروه از فیلمبرداران که ۱۲ روز قبل برای ساخت فیلم سینمایی به فضا پرتاب شده بودند به زمین بازگشتند

خبرگزاری دانشجو: اولین گروه از فیلمبرداران که ۱۲ روز قبل برای ساخت فیلم سینمایی به فضا پرتاب شده بودند به زمین بازگشتند.

فیلمبرداران فضا پیما، برگشتند!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو