حکایت این روزهای خیلی از ما

منبع: برترین ها

11

1400/7/25

17:19


قطعا وقتی چندین نفر درباره موضوع مشترکی که واقعیت ندارد واکنش نشان دهند؛ به اشتباه می افتید و به خودتان شک می کنید!

برترین‌ها: قطعا وقتی چندین نفر درباره موضوع مشترکی که واقعیت ندارد واکنش نشان دهند؛ به اشتباه می افتید و به خودتان شک می کنید! 

حکایت این روزهای خیلی از ما

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو