فاطمه گودرزی ضرب و شتم سالمندان را تکذیب کرد!

منبع: برترین ها

10

1400/7/25

17:32


فاطمه گودزی بازیگر تلویزیون و سینما با اعلام تکذیب خبر ضرب و شتم افراد در خانه سالمندان پست خود را حذف و توضیحاتی در خصوص این اتفاق داد

دانشجو: فاطمه گودزی بازیگر تلویزیون و سینما با اعلام تکذیب خبر ضرب و شتم افراد در خانه سالمندان پست خود را حذف و توضیحاتی در خصوص این اتفاق داد.

قابل ذکر است خاطیان تحویل دستگاه قضایی شده‌اند و بر همین اساس، سه نفر اخراج و یک نفر هم محکوم به 24 ضربه شلاق شده است.

فاطمه گودرزی ضرب و شتم سالمندان را تکذیب کرد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو