مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس


10

1400/7/25

18:08


وقت تماشای حرکات رزمی‌ نمایشی میناکشی آما همه از یاد می‌برند که این زن ۷۸ ساله نتیجه‌هایش را هم به چشم دیده است. میناکشی نقشی انکارناپذیر در احیای ورزش ۳۰۰۰ ساله کالاری در جنوب هند دارد و دختران جوان را تشویق می‌کند تا این فنون رزمی کهن را بیاموزند.

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

مادربزرگ رزمی کار در هند + عکس

منبع: فرارو

تصویری


ویدئو