امروز روند نرخ بازدهی اوراق آتی نیز شاهد نوساناتی بود. این منحنی در سررسید ۴۰۰ روزه ۲۳.۳  درصد، در سررسید ۶۰۰ روز .۲۴.۸ درصد و در سررسید ۸۰۰ روز ۲۵ درصد بود.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

متن کامل این گزارش را با تیتر «کشف نرخ سود در سررسیدهای میان‌مدت» در اقتصادنیوز بخوانید.