لحظه برخورد اتوبوس به خودروهای پارک شده

منبع: برترین ها

19

1400/7/27

03:31


یک اتوبوس درون شهری نیشابور با تعدادی از خودروهای عبوری و پارک شده در بلوار فضل این شهر برخورد کرد و خسارت زیادی به بار آورد.

خبر نیشابور: یک اتوبوس درون شهری نیشابور با تعدادی از خودروهای عبوری و پارک شده در بلوار فضل این شهر برخورد کرد و خسارت زیادی به بار آورد.

لحظه برخورد اتوبوس به خودروهای پارک شده

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو