جدیدترین شوخی مجری تلویزیون با رئیسی

منبع: برترین ها

17

1400/7/30

07:36


عبدالله روا مجری برنامه ویدیو چک، با رییس جمهور ابراهیم رئیسی شوخی کرد و گفت: خواهش میکنم مقداری از مگاوامات های اینترنت را به ما اختصاص بدهید.

صداوسیما: عبدالله روا مجری برنامه ویدیو چک، با رییس جمهور ابراهیم رئیسی شوخی کرد و گفت: خواهش میکنم مقداری از مگاوامات های اینترنت را به ما اختصاص بدهید.

جدیدترین شوخی مجری تلویزیون با رئیسی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو