باقری مذاکره با ریابکوف را ثمربخش خواند

منبع: برترین ها

52

1400/8/7

16:34


معاون سیاسی وزیر امور خارجه مذاكره با ريابكوف را ثمربخش خواند.

برترین‌ها: معاون سیاسی وزیر امور خارجه مذاكره با ريابكوف را ثمربخش خواند.

باقری مذاکره با ریابکوف را ثمربخش خواند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو