استقبال عجیب قطری‌ها از پادشاه عمان

منبع: برترین ها

12

1400/9/1

15:38


قطری‌ها با جنگنده به استقبال پادشاه عمان رفتند.

خبرفوری: پادشاه عمان به قطر سفر کرد و قطری‌ها نیز با جنگنده به استقبال سلطان هیثم رفتند.

استقبال عجیب قطری‌ها از پادشاه عمان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو