اعتراضات مردم ترکیه به خیابان‌ها کشیده شد

منبع: برترین ها

14

1400/9/2

22:24


از ساعتی پیش شهرهای مختلف ترکیه شاهد تظاهرات شهروندان معترض با شعار استعفای اردوغان و برکناری حزب حاکم عدالت و توسعه از قدرت است.

برترین‌ها: از ساعتی پیش شهرهای مختلف ترکیه شاهد تظاهرات شهروندان معترض با شعار استعفای اردوغان و برکناری حزب حاکم عدالت و توسعه از قدرت است.

در آنکارا مرکزیت تظاهرات در منطقه تونالی حلمی و در استانبول کادی‌کوی گزارش شده.

اعتراضات مردم ترکیه به خیابان‌ها کشیده شد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو