طبق آمار وزارت بهداشت و درمان چند نکته مهم در وضعیت آمارهای کرونایی به چشم می خورد که در عین روند نزولی آمارها اما هنوز وضعیتی هشدار دهنده را گوشزد می کند.

بررسی این آمار به تفکیک استان های کشور نیز نشان می دهد در سه استان کشور وضعیت بیماری روندی صعودی گرفته و خطرناک به نظر می رسد. شما ر مبتلایان روزانه کرونا در روز ۲ آذر برابر با ۵ هزار و ۴۲۷ نفر به ثبت رسیده است . به طور کلی بیش از دو هفته است که آمارهای روزانه از مرز ۱۰ هزار نفر پایین تر آمده و به عبارت دیگر چهار رقمی شده اند. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «وضعیت خطرناک کرونای در سه استان» بخوانید.