سرقت ناباورانه تلفن همراه در پمپ بنزین!

منبع: برترین ها

10

1400/9/4

08:55


سرقت ناباورانه یک موبایل در روز روشن در شلوغی صف پمپ بنزین را ببینید.

خبرآنلاین: سرقت ناباورانه یک موبایل در روز روشن در شلوغی صف پمپ بنزین را ببینید.

سرقت ناباورانه تلفن همراه در پمپ بنزین!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو