دو تصویر منتسب به تجمع معترضان در زاینده‌رود

منبع: برترین ها

7

1400/9/4

09:30


تصویری منتسب به بستر زاینده‌رود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حکایت از وقوع آتش‌سوزی در محل برپایی چادر کشاورزان معترض دارد.

برترین‌ها: تصویری منتسب به بستر زاینده‌رود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حکایت از وقوع آتش‌سوزی در محل برپایی چادر کشاورزان معترض دارد.

طی هفته‌های اخیر جمعی از کشاورزان اصفهانی که خواستار تحقق حقابه برای کشت پاییزه خود هستند در اعتراض به آن در بستر رودخانه زاینده رود چادر زدند.

آتش‌سوزی در محل برپایی چادر کشاورزان معترض

همچنین تصویری تحت عنوان «کشاورزانی که از شدت عصبی سکته کردند» با هشتگ زاینده‌رود در فضای مجازی در حال بازنشر است.

آتش‌سوزی در محل برپایی چادر کشاورزان معترض؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو