وی با اشاره به سابقه تشکیل سازمان اکو، افزود: این سازمان در شرایط جنگ سرد تشکیل شد و پیشینه قابل دفاعی دارد، اما کشورهای عضو این سازمان نتوانسته اند بهره کافی از منافع آن داشته باشند. من معتقدم اکنون اکو مانند سایر اتحادیه های منطقه ای به بازآفرینی نیاز دارد. اکو در شرایط منطقه گرایی ایجاد شد، اما اکنون اتحادیه ها به سمت نومنطقه گرایی رفته اند. در اتحادیه های منطقه ای، نقش آفرینی اعضاء در عرصه جهانی یک ضعف محسوب می شد، اما در اتحادیه های نو منطقه گرایی هرچه کشورها در عرصه جهانی فعال تر باشند به همان میزان هم در اتحادیه منطقه ای نقش آفرینی کرده و از منافع آن بهره می برند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: ایران هرچه چالش های منطقه ای و بین المللی کمتری داشته، نقش بیشتری در سازمان اکو ایفا کرده است. این واقعیت را باید در نظر گرفت که کشورهایی که سابقه کمتری از ایران در اکو دارند، توانسته اند از منافع این سازمان بیشتر بهره ببرند چون راهبردهای اقتصادی برای خود تعریف کرده اند. از سویی ایران از مسیر خطوط انتقال انرژی  بین اعضای اکو دور مانده و به حاشیه رفته است.خط انتقال گاز به پاکستان با مشکلات جدی و انتقال گاز به ترکیه هم با نوسان مواجه شده است. صرف حضور ایران در اتحادیه ها و پیمان ها کفایت نمی کند، بلکه باید از منافع آنها بهره برد. ایران باید از منافع اکو و شانگهای بهره ببرد و من معتقدم که باید عضو گروه بریکس هم بشود که ۲۴ درصد گردش مالی خارج از حوزه یورو و دلار را دارد.

فلاحت پیشه در پایان با بیان اینکه نباید برای نقش آفرینی ایران در سازمان های منطقه ای برخورد شعاری کرد، گفت: با حرف، تبلیغات و شعار نمی شود منافع کشور را پیش برد، بلکه باید ایران در عمل راهبردهای خود را تعریف کرده و به پیش ببرد تا به اندازه کافی از منافع سازمان اکو بهره ببرد.

واکنش فلاحت پیشه به حضور رییسی در اجلاس اکو : حضور تنها در پیمان‌ها کفایت نمی‌کند!