اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس


14

1400/9/5

10:18


مراسم بزرگداشت هفته بسیج و اولین سالگرد شهادت دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور شهید محسن فخری زاده در حرم کریمه اهل بیت(س) برگزار شد.

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

اولین سالگرد شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه (س) + عکس

 

تصویری


ویدئو