قیمت نفت و طلا امروز

منبع: برترین ها

6

1400/9/5

11:07


قیمت نفت در بازار‌های جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

ایلنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. 

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با سه و ۱۱ صدم درصد کاهش به ۷۵ دلار و ۹۵ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با دو و ۴۶ صدم درصد کاهش به ۸۰ دلار و ۲۰ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی

قیمت هر گرم طلا نیز با ۵۰ صدم درصد افزایش به ۵۷ دلار و ۹۰ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو