چرا این روز‌ها و شب‌ها اختلال اینترنت داریم؟

منبع: برترین ها

5

1400/9/5

11:57


سینا رحیم پور در انتقاد از اختلال اینترنت این روز‌ها درتوییت خود مطلب جالبی نوشته است.

برترین‌ها: سینا رحیم‌پور(فعال سانه ای) در توییت خود نوشت: 

چرا این روز‌ها و شب‌ها اختلال اینترنت داریم؟

مطالب مشابه


تصویری