لحظه تخریب خط لوله آب یزد

منبع: برترین ها

9

1400/9/5

13:17


فیلم تخریب لوله خط آب یزد در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده است.

برترین‌ها: فیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی از تخریب خط لوله آب به یزد را ببینید.

لحظه تخریب خط لوله آب یزد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو