موضع متفاوت علم‌الهدی درباره تجمعات اصفهان

منبع: برترین ها

5

1400/9/5

13:24


علم‌الهدی در جدیدترین صبحت‌های خود موضع متفاوتی راجع به تجمعات اصفهان درپیش گرفته است.

خبرگزاری ایرنا: علم الهدی: وقتی نزولات آسمانی کم است مشکل با تجمع درست نمی شود، درمقابل خدا تجمع فایده ندارد!

وقتی نزولات آسمانی کم است مشکل با تجمع درست نمی شود، درمقابل خدا تجمع فایده ندارد بلکه تجمع باید در نماز باران انجام شود.

موضع متفاوت علم‌الهدی درباره تجمعات اصفهان

امروز در همه استانها مشکل آب داریم و این مساله فقط مربوط به چند استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد نیست و این مشکل بخش عمده اش مربوط به کاهش نزولات آسمانی در کشور است البته فقط کشور ما گرفتار این مشکل نیست بلکه این یک مساله اقلیمی جهانی است و دیگر کشورها نیز گرفتار آن شده اند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو