پخش صدا و تصویر میرحسین موسوی در تلویزیون

منبع: برترین ها

31

1400/9/11

00:24


صدا و تصویر میرحسین موسوی در دوره جدید ریاست صداوسیما پخش شد.

برترین‌ها: صدا و تصویر میرحسین موسوی در دوره جدید ریاست صداوسیما پخش شد.

 صداوسیما از سال ٨٨ پخش صدا و تصویر میرحسین موسوی را ممنوع کرده بود.

میرحسین موسوی در صداوسیما

مطالب مشابه