تغییر نام‌های ایرانی در ۱۰۰ سال گذشته

منبع: برترین ها

46

1400/9/11

05:02


سخنگوی سازمان ثبت‌احوال ایران محبوب‌ترین نام‌ها بین نوزادان ایرانی در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرده است.

تبیان: سخنگوی سازمان ثبت‌احوال ایران محبوب‌ترین نام‌ها بین نوزادان ایرانی در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرده است.

شما می‌توانید تغییر نام‌های پرطرفدار ایرانی در ۱۰۰ سال گذشته را مشاهده کنید.

تغییر نام‌های ایران در ۱۰۰ سال گذشته

مطالب مشابه