این دانش‌آموزان واقعا نخبه هستند!

منبع: برترین ها

16

1400/9/11

08:18


در این ویدئو با گونه ای جدید از دانش‌آموزان نخبه آشنا خواهید شد!

برترین‌ها: در این ویدئو با گونه ای جدید از دانش‌آموزان نخبه آشنا خواهید شد!

جمعی از دانش‌آموزان نخبه رشته برق