غلامرضا تاجگردون در بخشی از گفت و گوی خود با اکوایران، از ماجرای ماموریت به دیوان محاسبات در این خصوص می گوید.