حمله پلنگ به مدرسه، کودک ۱۰ساله را زخمی کرد

منبع: برترین ها

16

1400/9/11

17:44


حمله پلنگ به مدرسه‌ای در منطقه علی‌گره در ایالت اوتارپرادش منجر به زخمی شدن یک دانش آموز شده است.

فرارو: تصاویر منتشر شده در فضای مجازی یک پلنگ سرگردان را در داخل کلاس مدرسه نشان می‌دهد.

این دانش آموز ۱۰ ساله پس از ورود پلنگ به مدرسه و ایجاد وحشت و ازدحام جمعیت در ایالت اوتار پرادش هند، به سختی توانست از مرگ فرار کند. این حادثه صبح روز چهارشنبه در مدرسه‌ای در منطقه علی‌گره در ایالت اوتارپرادش روی داد.

افزایش تعداد حوادث مربوط به ورود پلنگ و سایر حیوانات وحشی به مناطق مسکونی در چندین ایالت هند و حمله آن‌ها به مردم و دام‌ها به یک نگرانی بزرگ در چندین بخش از این کشور تبدیل شده است.

حمله پلنگ به مدرسه‌ای در هند!

مطالب مشابه