انسیه خزعلی: تمام دنیا از ما الگو می‌خواهند

منبع: برترین ها

23

1400/9/11

21:13


معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: تمام دنیا در اجلاس‌های بین المللی از ما سوال می‎‌کنند که ما چگونه چالش بین کار و تحصیل و خانواده را حل کردیم.

خبرگزاری دانشجو: انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در رویداد بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه‌های تهران گفت: هرچیزی که قبل از تولد یک زن تا آخرین لحظه حیات در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی نظامی احتیاج دارد، در کشور وجود دارد و هر نوع تکلیف و امکان رشدی فراهم است. تمام دنیا در اجلاس های بین المللی از ما سوال می‎‌کنند که ما چگونه چالش بین کار و تحصیل و خانواده را حل کردیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه رشد و ارتقای شان و کرامت زنان در جامعه برنامه ریزی دارد.

انسیه خزعلی: تمام دنیا از ما الگو می‌خواهند

مطالب مشابه