روند کاهشی بستری کرونا در کشور/هشدارورود و شیوع«امیکرون» به کشور

12

1400/9/11

21:59


طبق اعلام وزارت بهداشت، روند بستری ناشی از کرونا در همه‌ استان‌ها کماکان کاهشی یا پایدار است.

روند کاهشی بستری کرونا در کشور/هشدارورود و شیوع«امیکرون» به کشور

به گزارش بهداشت نیوز، خوشبختانه روند بستری در همه‌ی استان‌ها کماکان کاهشی یا پایدار است.

با این حال باید بسیار مراقب ورود و شیوع سویه جدید امیکرون به کشور باشیم.

روند کاهشی بستری کرونا در کشور/هشدارورود و شیوع«امیکرون» به کشور