«رویترز» گزارش داد، لوئیس مانوئل گارسیا، رئیس سازمان حفاظت مدنی ایالت چیاپاس گفت: این حادثه زمانی رخ داد که یک کامیون خارج از شهر توولاز گوتر در ایالت چیاپاس در یک پیچ تند واژگون شد.

حفاظت مدنی چیاپاس گفت که تلفات شامل مردان، زنان و کودکان بوده است.

 آندرس مانوئل لوپزاوبرادور، رئیس جمهور مکزیک در توییتر خود از این حادثه "بسیار دردناک" ابراز تاسف کرد.

 به گفته مقامات، این حادثه همچنین ده ها نفر مجروح داشته است و مجروحان به بیمارستان های منطقه منتقل شده اند.

مهاجرانی که از فقر و خشونت در آمریکای مرکزی فرار می کنند، معمولاً سعی می کنند از طریق مکزیک خود را به مرز آمریکا برسانند، و گاهی اوقات در شرایط بسیار خطرناک در کامیون های بزرگ که توسط قاچاقچیان سازماندهی شده اند سوار می شوند.

مقامات مکزیک به طور معمول با مهاجرانی مواجه می‌شوند که در کامیون ها سفر می کنند. ماه گذشته مقامات مکزیک دو کامیون را درحالی که ۶۰۰ مهاجر همراه داشتند، متوقف کردند.

 این درحالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از مهاجران خواسته است کشورهای خود را برای رسیدن به آمریکا ترک نکنند.