نسخه الکترونیکی دارو، بلای وقت مردم شد

منبع: برترین ها

80

1400/9/26

01:30


تصویری در فضای مجازی و در انتقاد از معطلی در داروخانه‌ها برای برای تایید نسخ الکترونیکی منتشر شده است.

برترین‌ها: تصویری در فضای مجازی و در انتقاد از معطلی در داروخانه‌ها برای برای تایید نسخ الکترونیکی منتشر شده است.

نسخه الکترونیکی دارو، بلای وقت مردم شد

کاربران عقیده داشتند برای دریافت دارو با نسخ کاغذی زمان کمتری را نسبت به نسخ الکترونیکی تلف می‌کردند.

مطالب مشابه