جزئیات شلیک به سارق توسط پسر ۱۴ساله

منبع: برترین ها

94

1400/9/27

21:37


ویدیویی از یک پسر ۱۴ ساله که برای دفاع از کارمند پدرش به صورت سارق پیتزافروشی شلیک کرد.

خبرآنلاین: ویدیویی از یک پسر ۱۴ ساله که برای دفاع از کارمند پدرش به صورت سارق پیتزافروشی شلیک کرد.

جزئیات شلیک به صورت سارق توسط پسر ۱۴ساله

 

مطالب مشابه