به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار کاهش قیمت را تجربه کردند.

قیمت طلا 123

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۸۱,۸۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار و هشتصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۱,۸۰۰ -۹,۰۰۰ -۰.۷۱ 17:13
۱,۲۹۰,۸۰۰ -۸,۳۰۰ -۰.۶۵ روز قبل
۱,۲۹۹,۱۰۰ -۲۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۵۴۹,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۹ درصدی، از ۲۷,۰۳۸ (بیست و هفت هزار و سی و هشت ) تومان به ۲۷,۱۱۷ (بیست و هفت هزار و یکصد و هفده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۱۷ ۷۹ ۰.۲۹ 17:12
۲۷,۰۳۸ -۱۷۸ -۰.۶۶ روز قبل
۲۷,۲۱۶ ۱۰۸ ۰.۳۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

همچنین دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۴۴۱ (بیست و هفت هزار و چهارصد و چهل و یک ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۷۸ درصدی، از ۳۳,۸۰۸ (سی و سه هزار و هشتصد و هشت ) تومان به ۳۳,۵۴۹ (سی و سه هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۵۴۹ -۲۵۹ -۰.۷۸ 17:20
۳۳,۸۰۸ -۲۳۸ -۰.۷۱ روز قبل
۳۴,۰۴۶ -۲۱۶ -۰.۶۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۰۵ تومان کاهش، ۳۹,۵۳۳ (سی و نه هزار و پانصد و سی و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹,۵۳۳ -۳۰۵ -۰.۷۸ 17:20
۳۹,۸۳۸ -۱۷۴ -۰.۴۴ روز قبل
۴۰,۰۱۲ -۳۱۱ -۰.۷۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۸,۲۰۰ (هشت هزار و دویست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۸۲۰ (یک هزار و هشتصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۱۷۸ تومان کاهش، ۲۳,۱۳۰ (بیست و سه هزار و یکصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,050,000 (سیزده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۰۵۰,۰۰۰ -۶۵,۰۰۰ -۰.۵ 17:11
۱۳,۱۱۵,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۱۵ روز قبل
۱۳,۲۶۵,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۰.۵۷ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۷۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷۵ 17:13
۶,۸۰۰,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۱.۷۷ روز قبل
۶,۹۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۸ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.