صلاحیت علی لاریجانی توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری از ابتدا حاشیه‌ساز بود. اینکه چه کسانی به دنبال حاشیه بودند و از این فضا سود می‌برند در جای خود قابل بررسی و تامل است.

رد صلاحیت علی لاریجانی توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری از ابتدا حاشیه‌ساز بود.

اینکه چه کسانی به دنبال حاشیه بودند و از این فضا سود می‌برند در جای خود قابل بررسی و تامل است؛ اما آخرین اقدام این گروه در انتشار نامه محرمانه دلایل رد صلاحیت لاریجانی توسط شورا، نشان از طراحی رسانه‌ای آنان دارد.

خبرنگار مهاجری، اقدام به انتشار نامه محرمانه کرده که ساکن فنلاند است. این به اصطلاح خبرنگار مهاجر گر چه پدرش کارمند نظام بوده، نه رزومۀ قابل توجهی دارد و نه از چنان شهرتی برخوردار است که بتواند شخصاً به چنین سندی دست یابد؛ لذا حتما از طریق رانتی مؤثر چنین دسترسی را بدست آورده و صرفا طبق دستور مافوق عمل کرده است.

شواهد نشان می‌دهد همان تیم رسانه‌ای در سایتی معلوم‌الحال که سال‌ها به‌صورت غیررسمی حامی روحانی و لاریجانی بود با دسترسی به نامه و با عنایت به اینکه به لحاظ قانونی انتشار آن به دلیل محرمانه بودن جرم تلقی می‌شده است، نامه را در اختیار خبرنگار مهاجری در فنلاند قرار میدهد تاعواقب این خلاف متوجه فردی بیرون از ایران باشد و بتوانند از موج‌سازی آن در داخل استفاده کنند.

پس ازاین اقدام مخصوصاً در شب اخیر با فعال کردن برخی پروژه‌بگیران در کلاب‌هاوس و دیگر بخش‌های فضای مجازی، موج‌سازی را علیه شورای نگهبان آغاز و خود در نمایشی مصنوعی با رفتاری بی‌تفاوت نظاره‌گر صحنه شدند.

عجیب است درحالی که برخی اصلاح‌طلبان ساکت‌اند، بعضی اصولگرانما علیه شورای نگهبان حملاتی انجام می‌دهند و شخص آیت‌الله جنتی را تخریب می‌کنند. گر چه رفتار گردانندگان آن سایت معلوم‌الحال که سال‌ها امرار معاششان قطع شده، نشان از ناراحتی مسدود شدن کاسبی‌شان ست، اما امیدواریم نهادهای امنیتی نسبت به ردیابی و برخورد با این رانت اطلاعات دراقدام خلاف قانون در انتشار نامه محرمانه به خارج کشور حساس و برخورد لازم را انجام دهند.