کنون، با برگزاری انتخابات روز گذشته تمام کرسی‌ها به دست نامزدهای طرفدار پکن و طرفدار تشکیلات اشغال‌شده هنگ‌کنگ افتاده است. کری لام، رئیس دولت اجرایی هنگ کنگ که پیش از برگزار انتخابات گفته بود میزان پایین مشارکت نشانگر «هیچ چیزی» نخواهد بود، امروز گفته که قادر به ارائه دلایل خاصی برای توضیح این مسئله نیست.

دفتر ارتباطات چین در هنگ کنگ و نماینده دولت پکن در این قلمرو، این انتخابات را «روش موفق دموکراسی با ویژگی‌های هنگ‌کنگ» توصیف کرده است. دولت چین هم امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از  توسعه «سیستم دموکراتیک» هنگ‌کنگ، از اعتراضات دموکراسی‌خواهانه در سال ۲۰۱۹ انتقاد کرد. خبرگزاری دولتی شین هوا هم اعلام کرده این نتایج «اراده واقعی مردم» روزنامه طرفدار پکن تا کونگ پائو، این انتخابات را «موفق ترین» انتخابات از زمان تحویل هنگ‌کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ توصیف کرد

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر بازی دوگانه چین بدون ترس از رویارویی با آمریکا بخوانید.