شورای نگهبان به انتخابات شورا‌ها نظارت کند!

منبع: برترین ها

57

1400/9/30

16:23


علی حدادی گفت: با توجه به برخورداری شورای نگهبان از ساختار لازم برای نظارت بر انتخابات که یکی از آن‌ها در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی است، بهتر است نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به این شورا واگذار شود تا مجلس دیگر در این موضوع دخالتی نداشته باشد.

خانه ملت: علی حدادی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و شهر و روستا گفت: در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، نظارت مجلس بر انتخابات شوراها مورد بررسی و بحث قرار گفت و اعضا معتقد بودند که ادامه روند فعلی برای مجلس آسیب زا است و باید راه خروج از این وضعیت را پیدا کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: قرار شد مرکز پژوهش ها این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و پیشنهاد خودش را برای بررسی به کمیسیون ارائه دهد.

وی افزود: با توجه به برخورداری شورای نگهبان از ساختار لازم برای نظارت بر انتخابات که یکی از آنها در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی است، بهتر است نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به این شورا واگذار شود تا مجلس دیگر در این موضوع دخالتی نداشته باشد.

حدادی اظهار کرد: پس از ارائه پیشنهاد مرکز پژوهش ها و بررسی آن در کمیسیون شوراها جمع بندی آن اعلام خواهد شد اما در حال حاضر با توجه به آسیب های موجود در بحث نظارت بر انتخابات شوراها پیشنهاد شد تا تغییراتی در ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها ایجاد شود که شامل اضافه شدن نماینده قوه قضاییه،رئیس سازمان بازرسی کل کشور و چند حقوقدان به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها است.

وی عنوان کرد: یکی از پیشنهادات دیگر، به کارگیری معتمدین محلی به عنوان ناظرین در فرآیند برگزاری انتخابات بوده اما اجماع نظر اعضا کمیسیون،بررسی پژوهش محور مرکز پژوهش ها و ارائه پیشنهاد به صحن کمیسیون برای بررسی است

مطالب مشابه