به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش عمده قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۸ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۸ ۰.۷۰ ۰.۰۳ 09:00
۱,۷۸۷ -۷.۲۰ -۰.۴۱ روز قبل
۱,۷۹۴ -۴.۷۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۱,۲۹۹,۸۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۳۰۱,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و یک هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۱,۲۰۰ ۱,۴۰۰ ۰.۱ 11:18
۱,۲۹۹,۸۰۰ ۱۴,۳۰۰ ۱.۱ روز قبل
۱,۲۸۵,۵۰۰ ۳,۷۰۰ ۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۸۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۶۴۲,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و چهل و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۱۹۹ (بیست و هفت هزار و یکصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۹۹ ۳۱ ۰.۱۱ 11:16
۲۷,۱۶۸ ۱۱۵ ۰.۴۲ روز قبل
۲۷,۰۵۳ -۶۴ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در صرافی ملی امروز

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به روز قبل ، با ۱۰۱ تومان کاهش، ۲۷,۳۰۰ (بیست و هفت هزار و سیصد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۴,۲۱۳ (سی و چهار هزار و دویست و سیزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۲۱۳ ۲۶۴ ۰.۷۷ 11:20
۳۳,۹۴۹ ۹۷ ۰.۲۸ روز قبل
۳۳,۸۵۲ ۳۰۳ ۰.۸۹ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۷۱ درصدی، از ۳۹,۸۶۲ (سی و نه هزار و هشتصد و شصت و دو ) تومان به ۴۰,۱۴۸ (چهل هزار و یکصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۱۴۸ ۲۸۶ ۰.۷۱ 11:20
۳۹,۸۶۲ ۱۹۶ ۰.۴۹ روز قبل
۳۹,۶۶۶ ۱۳۳ ۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۸,۲۸۰ (هشت هزار و دویست و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۳,۴۲۷ (بیست و سه هزار و چهارصد و بیست و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,270,000 (سیزده میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.26 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۷۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۲۶ 11:17
۱۳,۲۳۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱.۰۵ روز قبل
۱۳,۰۹۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۹ 11:19
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۹ روز قبل
۶,۷۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۴۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.