رئیسی شب یلدا را چگونه گذراند؟

رئیسی شب یلدا را چگونه گذراند؟


منبع: برترین ها

64

1400/10/1

16:14


سیدابراهیم رئیسی شامگاه سه شنبه با حضور در یک مرکز نگهداری کودکان ایتام و معلول شب یلدا را در فضایی صمیمانه با آنان گذراند.

خبرآنلاین: سیدابراهیم رئیسی شامگاه سه شنبه با حضور در یک مرکز نگهداری کودکان ایتام و معلول شب یلدا را در فضایی صمیمانه با آنان گذراند.

رئیسی شب یلدا را چگونه گذراند؟

رئیسی شب یلدا را چگونه گذراند؟

رئیسی شب یلدا را چگونه گذراند؟

رئیسی شب یلدا را چگونه گذراند؟

رئیسی شب یلدا را چگونه گذراند؟

 

مطالب مشابه