معلمان سرزمینم! نهایت فداکاری شما تا کجاست؟

منبع: برترین ها

68

1400/10/2

10:01


ویدئویی از معلمان مدارس تربیت و بلال حبشی در منطقه دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد که در حال عزیمت به محل خدمت خود هستند در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های فراوانی همراه شده است.

برترین‌ها: ویدئویی از معلمان مدارس تربیت و بلال حبشی در منطقه دیشموکِ استان کهگیلویه و بویراحمد که در حال عزیمت به محل خدمت خود هستند در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های فراوانی همراه شده است.

معلمان سرزمینم! نهایت فداکاری شما تا کجاست؟

مطالب مشابه