به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت‌ سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه افزایش را تجربه کردند.

قیمت سکه 123

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,255,000 (سیزده میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.26 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۵۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۲۶ ۱۱:۲۲
۱۳,۲۲۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱۳,۲۳۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱.۰۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ ۱۱:۲۴
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۷۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۳۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.