به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۷ (یک هزار و هشتصد و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۷ ۸.۸۰ ۰.۴۸ 09:00
۱,۷۹۸ ۱۲ ۰.۶۳ روز قبل
۱,۷۸۷ -۷.۲۰ -۰.۴۱ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۸ درصدی، از ۱,۲۹۹,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و پانصد ) تومان به ۱,۳۰۸,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۸,۵۰۰ ۹,۰۰۰ ۰.۶۸ 11:23
۱,۲۹۹,۵۰۰ -۳۰۰ -۰.۰۳ روز قبل
۱,۲۹۹,۸۰۰ ۱۴,۳۰۰ ۱.۱ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۶۸,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۱۹۰ (بیست و هفت هزار و یکصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۹۰ -۰.۰۴ 11:23
۲۷,۱۹۹ ۳۱ ۰.۱۱ روز قبل
۲۷,۱۶۸ ۱۱۵ ۰.۴۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به روز قبل ، با ۱۰۱ تومان افزایش، ۲۷,۴۰۱ (بیست و هفت هزار و چهارصد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۳۴ درصدی، از ۳۴,۰۶۷ (سی و چهار هزار و شصت و هفت ) تومان به ۳۴,۱۸۶ (سی و چهار هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۱۸۶ ۱۱۹ ۰.۳۴ 11:20
۳۴,۰۶۷ ۱۱۸ ۰.۳۴ روز قبل
۳۳,۹۴۹ ۹۷ ۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۵۱ درصدی، از ۴۰,۱۲۲ (چهل هزار و یکصد و بیست و دو ) تومان به ۴۰,۳۲۸ (چهل هزار و سیصد و بیست و هشت) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۳۲۸ ۲۰۶ ۰.۵۱ 11:20
۴۰,۱۲۲ ۲۶۰ ۰.۶۴ روز قبل
۳۹,۸۶۲ ۱۹۶ ۰.۴۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۳,۴۱۷ (بیست و سه هزار و چهارصد و هفده ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,255,000 (سیزده میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.26 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۵۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۲۶ 11:22
۱۳,۲۲۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱۳,۲۳۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱.۰۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ 11:24
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۷۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۳۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.