علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «ایجاد شغل یکی از مأموریت‌های اصلی کلیه‌ی نهادها در بدنه دولت است؛ تشکیل دومین جلسه "شورای عالی اشتغال" به فاصله کوتاه، نشانگر عزم جدی ‎دولت مردمی برای رونق تولید و اشتغالزایی است.»