ارزانترین خدمت دندانپزشکی برای مردم!

منبع: برترین ها

65

1400/10/2

23:03


جواد علیزاده با بازنشر کارتونی قدیمی از خود در صفحه اینستاگرامش به هزینه‌های بالای دندانپزشکی برای مردم در این روزها واکنش نشان داد.

برترین‌ها: جواد علیزاده با بازنشر کارتونی قدیمی از خود در صفحه اینستاگرامش به هزینه‌های بالای دندانپزشکی برای مردم در این روزها واکنش نشان داد.

ارزانترین خدمت دندانپزشکی برای مردم!

مطالب مشابه