شبکه ان بی سی نیوز پنجشنبه شب به نقل از یک منبع کنگره گزارش داد که پروازها به دلیل اختلاف نظر در مورد نحوه مدیریت فرودگاه هوایی کابل و تعداد افراد در پروازهای تخلیه نیروها متوقف شده است.

یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا به ان بی سی گفت: امیدواریم که این پروازها به زودی از سر گرفته شوند، اگرچه طبق معمول شرایط آب و هوایی زمستانی و عملیات فرودگاه همچنان عوامل دیگری هستند که باید از آنها آگاه بود.

براساس این گزارش، طالبان خواهان آن است که در پروازهای تخلیه آمریکا از افغانستان تعدادی از صندلی ها به نیروهای طالبان داده شود تا از طریق آن به دیگر کشورها سفر کنند.

طالبان براین باور است که اداره افغانستان هم اکنون به دست آنان است و پروازهای چارتری آمریکا که توسط قطر ایرویز انجام می شود باید به نیروهای این گروه نیز تعلق گیرد. 

به نوشته ان بی سی نیوز، قبل از این تعلیق، طالبان از این پروازها برای فرستادن کارگران مهاجر به قطر، عربستان سعودی و دیگر کشورها برای یافتن کار استفاده می‌کردند.

طالبان در ماه آگوست (مرداد) توانست قدرت را در افغانستان بدست گیرد که منجر به فروپاشی دولت قبلی و تخلیه گسترده نیروهای خارجی از فرودگاه کابل شد.