جمع آوری بار کامیون واژگون‌شده در لامرد

منبع: برترین ها

141

1400/10/3

00:02


ویدئویی از جمع آوری بار کامیون واژگون شده توسط مردم اشکنانِ شهرستان لامرد استان فارس را مشاهده کنید.

اصلاحات نیوز: ویدئویی از جمع آوری بار کامیون واژگون شده توسط مردم اشکنان شهرستان لامرد استان فارس را مشاهده کنید.

مطالب مشابه